KÓRNICKIE TOWARZYSTWO POMOCY SPOŁECZNEJ
Pl. Niepodległości 1
62-035 Kórnik


NIP - 777 - 25 - 39 - 642
Regon: 631036529
KRS: 0000042256

KTPS posiada rachynki bankowe w Banku Spółdzielczym w Kórniku
rachunek podstawowy:
02 9076 0008 2001 0007 0739 0001

Konto bankowe 1%
72 9076 0008 2001 0007 0739 0002

rachunki pomocnicze:
88 9076 0008 2001 0007 0739 0005
45 9076 0008 2001 0007 0739 0003
wpłaty celowe dla konkretnych podopiecznych na leczenie i rehabilitację

Konto dewizowe dla wpłat z zagranicy SWIFT GBWCPLPP
IBAN PL - 18 9076 0008 2001 0007 0739 0004